Punkty karne zostały stworzone dla systemu karnej odpowiedzialności kierowców. Mają za zadanie zniechęcić do przekraczania określonych przepisów drogowych, a zachęcić do przestrzegania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zdarza się jednak, że przekroczymy prędkość w terenie zabudowanym, albo złamiemy inną ważną zasadę lub ściśle określony przepis drogowy. Prawo mówi o oprócz punktów karnych, możemy za takie wykroczenie otrzymać również mandat. Co jeśli chcemy sprawdzić stan liczby punktów karnych przed wyjazdem? Czy możemy je sprawdzić online i co zrobić by zmniejszyć liczbę punktów. Nasz skup aut Bydgoszcz raz na zawsze wyjaśnia „tajemnice” związaną ze sprawdzaniem punktów karnych.

Ilość punktów karnych możesz sprawdzić online lub stacjonarnie!

Sprawdzenie ilości punktów karnych nie należy już do trudnych czynności. Obecnie można je zweryfikować online, lub stacjonarnie. Niekiedy zdarza się tak, że otrzymamy kilka mandatów w krótkim czasie, lub jeden duży i kilka małych, gdzie poinformowano nas o punktach karnych. Ale jak wówczas sprawdzić je przed kolejną podróżą, lub dla własnej wiedzy? Istnieje system, gdzie możemy sprawdzić ilość punktów karnych online. Owy system to CEPiK. Jest to system, który zawiera informacje o kierowcach i umożliwia nam dostęp do danych o popełnionych przez nas wykroczeniach. Aby móc z niego korzystać należy założyć konto na gov.pl i sprawdzić ilość punktów w Profilu Zaufanym. Założenie profilu zaufanego nie wymaga również dużych umiejętności i znajomości komputera, wystarczy wypełnić kilka okienek z danymi osobowymi i potwierdzić przez bank, lub podpisem kwalifikowanym.

Drugim sposobem jest sprawdzenie punktów karnych drogą tradycyjną, czyli sprawdzenie ich stacjonarnie. Liczbę punktów karnych bez problemu sprawdzimy też stacjonarnie. Informację na ten temat uzyskamy od funkcjonariusza na komisariacie policji. Usługa ta jest bezpłatna, ale warunkiem jest stawienie się na policji osobiście.

sprawdzanie punktów karnych online

Z jakiego powodu można stracić punkty karne w Polsce?

W Polsce punkty karne można otrzymać za różne przewinienia drogowe, w tym m.in.:

  • przekroczenie dozwolonej prędkości,
  • jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
  • niezatrzymanie się do kontroli drogowej,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub innemu użytkownikowi drogi mającemu pierwszeństwo przejazdu,
  • nieprawidłowe wyprzedzanie lub zmiana pasa ruchu,
  • niezastosowanie się do znaków drogowych lub sygnałów świetlnych,
  • jazda po drodze z ograniczeniem prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym,
  • nieprawidłowe korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu,
  • niezabezpieczenie dziecka odpowiednim systemem ochrony w czasie jazdy samochodem,
  • jazda po drodze w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków przez rowerzystę.

Za każde z takich wykroczeń można otrzymać określoną liczbę punktów karnych, a ich suma może prowadzić do utraty prawa jazdy lub zakazu prowadzenia pojazdów.

Jaki jest limit punktów karnych?

Jeśli chodzi o limity punktów karnych, to nic w tej kwestii od dawna się nie zmieniło. Obecnie limit punktów karnych dla kierowców posiadających prawo jazdy dłużej niż rok, wynosi 24 punkty. Oznacza to jednakże, że po przekroczeniu tego limitu możemy stracić prawo jazdy. Jednakże, jeśli jesteśmy posiadaczami prawa jazdy krócej niż rok, nasz limit punktów wynosi 20 punktów. A z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć po przekroczeniu 20 punktów? O tym kilka słów poniżej.

Co grozi za przekroczenie limitu punktów karnych? Sprawdź ile masz punktów karnych.

Kiedy mamy prawo jazdy dłużej niż rok mamy limit punktów karnych wynoszący 24. Jeśli przekroczymy ten limit w Polsce, to zostanie nam odebrane prawo jazdy na okres 3 lat. Po upływie tego okresu, każdy kierowca będzie mógł ubiegać się o przywrócenie prawa jazdy pod warunkiem, że zda egzamin na prawo jazdy ponownie. W przypadku powtórnej utraty prawa jazdy, kierowca będzie mógł złożyć wniosek o jego przywrócenie dopiero po upływie 6 lat od dnia ostatecznego pozbawienia prawa jazdy. Przywrócenie prawa jazdy w takim przypadku będzie zależne od decyzji organu wydającego prawo jazdy, który może uzależnić jego przywrócenie od wykonania dodatkowych badań psychologicznych i medycznych, a także od złożenia wniosku o egzamin na prawo jazdy.